Расписани конкурси Министарствa трговине, туризма и телекомуникација

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је конкурсе за доделу субвенција, дотација и кредитних средстава намењених за пројекте развоја туризма у Србији у овој години. Kако наводе у министарству, конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре (галерије, изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са угоститељским објектима и објектима спортско-рекреативног садржаја или са њима чине јединствену целину), у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму.

Kонкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години

Право на коришћење средстава има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, затим јединице локалне самоуправе, туристичке организације као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма. Учешће средстава министарства у финансирању пројеката износи од 50% до 100% укупне вредности пројекта, а рокови за подношење захтева су 30.03.2020.године и 30.06.2020.године. Више информација на линку: https://mtt.gov.rs/slider/konk-transf-nam-eup/

Kонкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2020. години

Право на коришћење средстава имају непрофитне институције. Учешће средстава министарства у финансирању пројеката износи до 50% укупне вредности пројекта, а рок за подношење захтева је 31.03.2020.године. Више информација на линку: https://mtt.gov.rs/slider/konkurs-za-dodllu-proj-raz-20/

Kонкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде 2020 године.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике И микро правна лица је 500.000 динара, а за остала привредна друштва је 2.000.000 динара. Рок за подношење захтева је 01.09.2020. године. Више информација на линку: https://mtt.gov.rs/slider/konkurs-za-dod-kreditnih-tpo/

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs.

Подели: