Обавештење Локалне пореске администрације

Локална пореска администрација Градске управе Града Врања, обавештава све пореске обвезнике да су дужни да до 14. фебруара 2020. године, плате прву аконтацију пореза на имовину физичких и правних лица по решењу из 2019. године. Редовним и благовременим измирењем пореза, обвезници избегавају гужве приликом плаћања, као и обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата. За сва спорна питања и проверу стања, порески обвезник може се лично информисати у Градској управи у Одсеку локалне пореске администације, путем бројева телефона: 017/402-392, 402-397, 402-331 или веб апликације Јединственог информационог система локалне пореске администрације (https://lpa.gov.rs ). Корисници који су у претходном периоду већ регистровани у ЛПА и имају отворено корисничко име и шифру могу приступити наведеном порталу, док нови корисници налог за приступ (корисничко име и шифру) отварају у Локалној пореској администрацији и он важи на читавој територији Републике Србије. Након брзе регистрације, порески обвезници добијају увид у комплетне податке о задуживању, на аналитичкој картици по свим основама којима се дуже.

Извор: Сајт града Врања

Подели: