Формирани оперативни тимови за проверу поштовања мера заштите од вируса корона

У Врању је одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације, којом је председавао градоначелник и командант штаба др Слободан Миленковић. На седници су донети закључци о формирању три стручна оперативна тима – тим за праћење стања у оквиру привредних субјеката, правних лица и предузетника који обављају превоз путника, као и јавних и комуналних предузећа у погледу поштовања превентивних мера заштите од вируса COVID 19.

Формиран је и тим за праћење стања у оквиру правних лица и предузетника који обављају делатност у области трговине на мало, услуге у области угоститељства, и услуге у трговинским центрима и сличним објектима, као и тим за праћење стања у оквиру школских и предшколских установа, и установа чији је оснивач град Врање, у погледу поштовања превентивних мера заштите од вируса COVID 19. Задатак стручног оперативног тима је да изврши сагледавање стања на терену, у погледу поштовања спровођења превентивних мера ЗЗЈЗ Врање и препорука Градског штаба за ванредне ситуације, и о евентуално уоченим неправилностима обавести надлежне инспекције.

Такође, на седници је закључено да је послодавац дужан да донесе посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Закон о безбедности и здравља на раду у члану 46, уређује да представник запослених за безбедност и здравље на раду, односно Одбор за безбедност и здравље на раду има право:

– да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду;
– да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
– да захтевају вршење наџора од стране инспекције рада, ако сматрају да послодавац није спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на раду.

С тим у вези, Градски штаб за ванредне ситуације препоручује свим послодавцима да преко представника запослених за безбедност и здравље на раду, односно Одбора за безбедност и здравље на раду, редовно спроводе контролу поштовања свих превентивних мера заштите вируса COVID 19 од стране запослених приликом обављања делатности, а посебно следеће мере:

– Контрола спровођења епидемиолошког упитника за сваког запосленог, сваког радног дана пре уласка у објекат (одмах удаљити са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести – повишена телесна температуре, респираторне или цревне болести и о томе обавестити Завод за јавно здравље у Врању); Епидемиолошки упитник ЗЗЈЗ можете преузети на сајту града Врања.
– Контрола мерења температуре запосленима приликом уласка у објекат;
– Контрола спровођења дезинфекције руку запослених, као и обуће на улазима где су постављене дезобаријере натопљене дезинфекционим средством;
– Контрола спровођења редовне дезинфекције просторија, предмета и објеката;
– Контрола ношења заштитних маски и рукавица од стране запослених;
– Контрола поштовања физичког размака међу запосленима, тј. прописана физичка дистанца.

Извор: Градски сајт

Подели: