Неће бити повећања пореза у овој години

У овој години неће бити повећања пореза, потврдио је за ТВ Врањска плус руководилац Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић. Такође, град Врање омогућио је пореске олакшице као меру смањења последица епидемије коронавируса.

Фото: Врањска плус

Добра вест за грађане јесте да нема повећања пореза. Руководилац Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић каже да када су у питању пореска решења, односно износ пореског задужења за 2020. годину грађани на своје адресе добијају пореска решења.

-Она ће бити идентична као претходне године. Неће бити повећања пореза, чак ће бити за одређен проценат 0,8 одсто процената амортизације, мање него претходне године. Што значи да немамо ни један проценат повећања за 2020. годину – каже Тасић.

Грађани могу да поднесу захтев за олакшице у виду плаћања на рате и отписа дела камате. Такође, град је донео одлуку о умањењима и олакшицама последица изазваних вирусом КОВИД-19. Када је реч о порезу на имовину то је одложено плаћање рата ако грађани нису платили два квартала, док правна лица могу поднети за одложено плаћање пореског дуга до 12 једнаких месечних рата. Град је донео и низ других олакшица.

Врањанци редовно плаћају порез на имовину ако узмемо у обзир да је у прва два квартала закључно са 31. мајем наплаћено 100 милиона динара што је за 27 милиона динара више у односу на исти период претходне године, рекао је руководилац Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић.

 

Подели: