Електронска достава решења о утврђеном порезу на имовину

Локална пореска администрација Градске управе града Врања обавештава све пореске обвезнике да је у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, између осталог, прописано и да се порески акт који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе може доставити у електронском облику преко јединственог електронског сандучића у складу са законом којим се уређује електронска управа. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу успоставила је софтверско решење које омогућава електронско печатирање и електронско достављање решења којим се утврђује порез на имовину физичког лица. Пореским обвезницима локалне пореске администрације који су регистровани корисници услуга електронске управе преко Портала еУправа и којима је додељен Јединствен електронски сандучић, у понедељак 29. јуна 2020 године, извршено је електронско достављање решења, уместо доставе решења путем поште коју обавља ЈП „Пошта Србијеˮ. У циљу отклањања било каквих нејасноћа, софтверско решење Локалне пореске администрације је направљено тако да се решења достављају или физички (преко Поште) или електронски (у електронски сандучић корисника Портала еУправе), што значи, ако је пореском обвезнику решење достављено електронски, неће му бити достављено физички, преко поште. У складу са тим, грађани Врања који имају регистрован профил на Порталу еУправа добили су електронско Решење о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу. Електронска достава докумената (еДостава) у електронски сандучић омогућава брзу, једноставну, поуздану и бесплатну доставу решења, докумената и обавештења грађанима Србије од стране јавне управе. Коришћењем ове услуге и грађанима и јавној управи у сваком тренутку доступан је статус послатих електронских докумената.

Извор: Градски сајт

Подели: