Изборни програми за школску 2020/2021 у Гимназији „Бора Станковић“

Наставничко веће Гимназије „Бора Станковић“ донело је одлуку да предложи и понуди ученицима првог разреда четири изборна програма за школску 2020/2021 и то језик, медији и култура; здравље и спорт; одрживи развој и уметност и дизајн. Ученик од понуђена четири бира два програма за које је заинтересован.

Дошло је до промене и у календару уписних активности, тако да су нови термини уписа ученика у средње школе односно први уписни круг је у петак  9. и 10. јула од 8 до 15 сати.

Подели: