Упис у средњу школу преко Интернета

Мали матуранти данас и сутра се уписују у средњу школу. Родитељи неће морати да одлазе у образовну установу због уписа, већ то могу да обаве преко портала Е-Управа https://euprava.gov.rs/. Поступак уписа се одвија потпуно електронски, од попуњавања и подношења пријаве за упис до нотификације да је упис комплетиран.

Из Kанцеларије за информационе технологије и електронску управу кажу да је неопходно да родитељ, односно други законски заступник, мора да има креиран налог на порталу Е- Управа како би покренуо услугу електронског уписа.

Школе, по пријему пријаве коју је родитељ попунио на порталу е-Управе, по службеној дужности прибављају податке о ученику из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и информацију из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу, као и податке о претходно завршеном образовању, на бази чега је ученик и био распоређен у ту средњу школу.

Због мера прописаних установама примарне медицинске заштите-домовима здравља, омогућен је упис ученицима који нису прибавили лекарско уверење за образовни профил у који су распоређени, уз обавезу да га доставе када се за то стекну услови.

Ученици који су желели да се упишу у средњу школу преко налога Канцеларије за Е-управу, а то нису успели, јер немају лекарско уверење, упис треба да обаве директно у школи, стоји на сајту Министарства просвете.

Подели: