Дивља сметлишта велики загађивачи животне средине

На територији града Врања, без месних заједница, евидентирано је 78 дивљих сметлишта које су прави загађивачи животне средине јер  утичу негативно  на ваздух, подземне и површинске воде и земљиште и потенцијални су извори заразе. Како би спречио несавесно одлагање отпада и шута, предузеће „Комрад“ је покренуло акцију „Избацимо кабасти отпад“ која је у току.

Од 16. до 18. априла контејнери за кабасти отпад од 7m3 биће постављени у Кајмакчаланској улици и Ћипре Станковића, потом на углу улица Пролетерских бригада и Жарка Зрењанин као и на углу Барелићке и улице Партизански пут. Такође, један контејнер ће бити постављен и код ресторана „Косово“ у Врањској Бањи. Грађанима је на располагању и депонија шута у Бунушевцу на којој је се услуга одлагања отпада  не наплаћује.

Подели: