Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди на територији града Врања

Градско веће расписало је Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021.години на територији града Врања.

Право на подстицаје, под условима и на начин утврђен Програмом, имају пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, у складу са законом којим се уређује пољопривреда.

Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као финансијска подршка регистрованим пољопривредним газдинствима у унапређењу и проширењу пољопривредне производње за инвестирање у регрес за репродуктивни материјал или за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга (ископ и бушење бунара).

Захтев са документацијом подноси се на писарници Градске управе и доставља Комисији на разматрање. Разматраће се сви захтеви за инвестиције у 2021. години, који буду достављени у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту града, уз могућност накнадног достављања документације за бунаре, до 31.07.2021.године или до утрошка предвиђених средстава.

Све потребне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Канцеларији бр. 37 – Одељење за привреду и економски развој Градске управе града Врања, сваког радног дана или на телефон број: 017/ 402-348. Образац за пријаву се може преузети у писарници Градске управе и на званичном сајту града.

Пријава са потребном документацијом се подноси на шалтеру Писарнице у Услужном центру Градске управе или у затвореној коверти на адресу: Град Врање Градско веће – Комисији за доделу подстицајних средстава у пољопривреди са назнаком „Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди“, са назнаком „не отварати“, улица Краља Милана бр. 1, 17501 Врање.

https://www.vranje.org.rs/vest.php?id=17551&oblast=vesti

Извор: Градски сајт

Подели: