За Дан ослобођења Врања у Другом светском рату две скупштинске седнице

На Дан ослобођења Врањ у Другом светском рату 7. септембра биће одржана свечана седница Скупштине града али и радна – 14. по реду. Одборници ће разматрати Предлог одлуке о изменамаи допунама Одлуке о организацији Градске управе, Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину, затим Предлог Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског земљишта у јавној својини града Врања, као и предлоге решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора у појединима образовним установама. Седница почиње у 12 сати у великој сали Скупштине града.

Подели: