Наплата пореза на имовину 85 одсто за физичка и 95 за правна лица

Рок за плаћање пореза на имовину за четврти квартал за физичка и правна лица без затезне камате истекао је 15. новембра. Наплата за физичка лица до овог датума износи 85 одсто, а за правна 95, што је, како је истакао начелник Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић, висок проценат.

У протеклих 20 дана на адресе пореских обвезника који имају заостале обавезе изнад 1.500 динара стигле су опомене, како би их измирили и избегли законом прописану камату. Према Тасићевим речима, то није поступак принудне наплате већ обавештење о дуговању из претходног периода. Он је нагласио да је до данас стигло 860 захтева за репрограм.

Доста пореских обвезника порез измирује квартално, а одређени проценат њих једном годишње и то у новембру и децембру. Ту долази до неразумевања због постојања камате. Тасић је објаснио да и за све остале квартале: фебруарси, мајски и августовски иде пореска камата.

Начелник Одељења за буџет и финансије позвао је пореске обвезнике који нису измирили последњу рату да регулишу то дуговање и јаве се уколико им је оно веће због законске могућности отписа 50 одсто камате на заостале обавезе. Камата на репрограм дуга износи 1 одсто, а за неизмерене обавезе 11 одсто на текуће задужење.

Подели: