Употреба пестицида – опрезно и уз упутства

Употреба пестицида у пољопривредној производњи саставни је део процеса али се у последње време пажња поклања управо овој теми и усклађивању наших прописа са европским. На тему употребе заштитних средстава у пољопривреди за ТВ Врањска плус говорио је саветодавац за заштиту биља из Пољопривредне, саветодавне и стручне службе у Врању Дејан Мујакић.

 

Подели: