Расписан конкурс за упис деце у ПУ „Наше дете“

Предшколска установа ,,Наше дете” расписала је Конкурс за упис деце у целодневни, полудневни и припремни предшколски програм за радну 2022/2023. годину. Заинтересовани родитељи пријаву за упис детета у Предшколску установу могу поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије и то у периоду од 4. до 20. маја 2022. године, као и на маил Комисије за упис vranje.nasedete@gmail.com. За пријаве поднете путем Е –Управе, систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељи не прибављају ова документа (потребно да родитељи у електронској пријави дају сагласност за прибављање наведене документације). Такође, захтев за упис детета и списак потребне документације може се преузети и у Управи Предшколске установе ,,Наше дете” (за целодневни боравак), у вртићу у коме желе да им дете борави (за припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно или полудневни боравак) или на интернет сајту Установе http://www.nasedetevr.rs/.

Пријаве на Конкурс са потпуном документацијом, за целодневни боравак, подносе се у седишту Предшколске установе, у ул. Цара Душана 22, од дана објављивања Конкурса – од 4. до 20. маја 2022. године, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Листа примљене и деце на чекању ће бити истакнута најкасније до 12. јуна 2022. године.

Извор: Сајт града Врања 

Подели: