Угоститељски објекти под присмотром комуналне милиције због буке у тим зонама

У складу са Законом о заштити од буке у животној средини у коме су јединице Локалне самоуправе у обавези да утврђују мере заштите животне средине као и мере забране ограничења у појединим зонама, врши се један вид превентивне заштите од буке и мерење извора буке у угоститељским и другим објектима. Овај закон је на снази и о томе се говорило на последњој седници Скупштине Града Врања. Овлашћене институције и комунална милиција ће надаље контролисати мерење извора буке и вршити акустичко зонирање града у дневним, вечерњим и ноћним терминима.

Подели: