Развој пољопривредне производње и рурални туризам

Туризам на сеоским домаћинствима (агротуризам) нуди услуге хране, пића и садржаја претежно
са свог и суседних пољопривредних газдинстава у руралном простору општине Трговиште и
околних мањих места. Заснива се на активностима, одмору и рекреацији у природи, излетима у
сеоске пределе, упознавању и уживању у сеоском начину живота. Значајно би допринео и даљем
развоју и унапређењу укупне пољопривредне производње и бољем пласману локалних
пољопривредних производа и шумских плодова. Рурални туризам је туристички производ који
подразумева боравак у сеоском домаћинству са интерактивним садржајима у руралном
амбијенту, пешачењем, бициклизмом, обиласком културно историјских знаменитости, учешћем
на догађајима и манифестацијама, упознавањем са нематеријалном културном баштином,
гастрономијом.

После препоруке Светске туристичке организације (UNWTO) да Србија развије рурални туризам за
који има изванредне услове, овај облик туризма добија на снази. У том смислу важно је спровести
обуку локалног становништва о уређењу, опремању и категоризацији објеката у домаћој
радиности (собе, куће, апартмани) и сеоским туристичким домаћинствима од значаја за развој
руралног туризма, као и подизања свести мештана о диверсификацији пољопривредних
производа кроз туризам. Ове обуке, кажу из Туристичке организације Трговишта, треба спровести
првенствено за заинтересоване стране у местима Лесница, Козји Дол, Шајинце и Доња Трница.
Битна је и Категоризација свих смештајних и угоститељских објеката и унети их у базу Е-туриста .
Важно је и изградити и обележити пешачке, планинарске и бициклистичке стазе на пределима
планина Беле Воде, Зладовачке, Лесничке, Копљаче и Петрове горе, и на путу Ново Село –
Трговиште, посебно уз Козједолску реку. Организовати вођење овим пешачким стазама како би
туристи сазнали више о флори и фауни ових предела. Важно је и уредити старе воденице поточаре
и опремити их за организоване посете.

У понуду је битно уврстити и тематске туристичке руте: Тематске туристичке руте су везане за неке
од пољопривредних производа (шумско воће, лековито биље) или за одређене адреналинске и
бициклистичке стазе. За сада преко територије општине Трговиште не пролази ни једна културно
тематска туристичка рута, али овај туристички производ има предуслове и перспективу. По
упознавању са процесом производње, гости би дегустирали и куповали производе и сувенире,
ручали, наздравили уз здравицу домаћина и локалну музику, попили кафу или чај, неформално
разговарали, питали… Цена сировог лековитог биља и шумских плодова на тржишту је вишеструко
нижа од цене финалног лепо упакованог производа у форми поклона.

 

Конкурс општине Трговиште за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Трговиште за 2022. годину.

Подели: