Расписан Јавни позив за финансирање услуга у области социјалне заштите за 2023. годину

Градско веће града Врања – Kомисија за избор пројекта за реализацију услуга социјалне заштите расписала је Јавни позив за финансирање услуга у области социјалне заштите за 2023.годину на територији града Врања. Циљ поменутог јавног позива је унапређење и подстицај нових приступа у реализацији социјалне политике/социјалне заштите и посебна брига и заштита корисника услуга социјалне заштите на подручју града Врања. За финансирање или суфинасирање већ успостављених или покретање нових услуга социјалне заштите на територији града Врања из наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – буџет Града Врања за 2023. годину, обезбеђено 8.230.000,00 динара. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног позива, и то од 28.12.2022.године закључно са 04.01.2023.године. Период за реализацију пројекта је до 31.05.2023. године. Поднете пријаве процењиваће Kомисија, о чему ће донети одлуку у року од пет дана од истека рока за подношење пријава. Са одабраним пружаоцем услуга, за пружање наведених услуга, закључиће се Уговор о финансирању услуга.

Пријаве се подносе у штампаној форми, искључиво на пријавном формулару, који је саставни део овог Јавног позива, односно конкурсне документације, која се налази на веб-сајту града Врања.

Заинтересовани апликанти дужни су да поднесу конкурсну документацију на апликационим обрасцима пријаве, на адресу ГРАД ВРАЊЕ, ул. Kраља Милана бр.1, 17 500 Врање или на шалтеру писарнице у Услужном центру града Врања, са назнаком написаној на затвореној коверти за ,,Градско веће“ – Kомисија за избор пројекта за реализацију услуга социјалне заштите. Заинтересовани апликанти су дужни да за сваку корисничку групу односно услугу коју предлажу у односу на циљну групу доставе посебне комплетне апликације.

Све додатне информације заинтересовани апликатни могу добити на сајту града Врања.

Извор: Градски сајт

Подели: