Раписан јавни позив за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Јавни позив за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура расписан је 7. августа и трајаће до 7. септембра 2023. године.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; примарну производњу воћа и грожђа; примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара. Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Подели: