ГИС – „Посети Врање“ – Културни туризам и манифестације града

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке:

у групи КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

Овај сет података садржи Програм обиласка пешачке културне руте са информацијама о Амбијенталним целинама културне руте, смерницама кретања, почетној и крајњој тачки (са описом програма обиласка) и локацију ТИЦ – туристичког информативног центра;

у групи МАНИФЕСТАЦИЈЕ ГРАДА

Овај сет података садржи информације о традиционалним манифестацијама на нивоу града – опис манифестације, локацију на којој се одржава, периоду њеног одржавањаи фото документацију сваке манифестације.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

ttps://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1740

 

 

Подели: