Усвојена Одлука о привременом финансирању буџета града Врања за период јануар – март 2024. године

На седници Привременог органа Града Врања, којом је председавао др Слободан Миленковић између осталог, разматрана је и усвојена Одлука о привременом финансирању буџета града Врања за период јануар-март 2024. године. Поменута одлука обухвата приоритетне расходе и издатке неопходне за несметано обављање законом утврђених надлежности јединице локалне самоуправе, а примењиваће се до доношења Одлуке о буџету Града Врања за 2024. годину, најдуже до 31. марта. Одлуком о привременом финансирању буџета града Врања планирани су укупни приходи и примања у износу од 862.117.000,00, док су раходи 797.318.000,00 динара.

Такође, на данашњој седници Привременог органа Града Врања усвојен је Нацрт Одлуке о усвајању друге измене и допуне Генералног урбанистичког плана Врања. Разматрани су и усвојени и  Програми пословања  за 2024. годину са финансијским плановима пословања јавних предузећа: Водовод, Комрад, Нови Дом, Урбанизам и изградња града Врања, Паркинг сервис и Управа Бање. Чланови Привременог органа усвојили су и Програм подстицаја за развој Слободне зоне Врање за 2024. годину, као и Програм рада за наредну годину са финансијским планом Здравствене установе Апотека Врање. Такође, разматрани су и усвојени Програми рада за 2024. годину  са финансијским плановима пословања јавних установа: Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште ,,Бора Станковић“, Јавна библиотека ,,Бора Станковић“, Народни музеј,  Историјски архив ,,31. јануар“, Народни универзитет, Школа анимираног филма, Туристичка организација, Културно-образовни центар и Јавна установе за управљање спортским објектима у својини града Врања – Спортски објекти. Такође, донета је одлука којом је утврђена висина материјалне помоћи за прву бебу, која се роди у Новој години у износу од 100.000 динара, као и за свако рођено дете 1. јануара 2024. године у појединачном износу од 50.000 динара.

Извор: Сајт града Врања

Подели: