Расписан Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Министарство туризма и омладине је расписало Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Право на коришћење кредитних средстава имају следећи субјекти: привредно друштво или предузетник регистрован за обављање делатности у области туризма или  пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Основни циљеви су: 1) Унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева: изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја, рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима, унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде, дизајн, припрему производње и производњу сувенира; 2) Изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 3) Усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

Квалификовање пројеката врши Фонд за развој Републике Србије сагласно закљученом комисионом уговору са Министарством туризма и омладине.

Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро правна лица је 500.000 динара, а за остала привредна друштва  је 2.000.000 динара. Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта.

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству туризма и омладине, Сектор за туризам, Омладинских бригада 1, Нови Београд, а рок за подношење истог је 1. септембар 2024.године.

Све додатне информације могу се добити на линку: https://mto.gov.rs/vest/3389/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-.php и путем телефона на броју: 011/3139697

Извор: Градски сајт

Подели: