Годишње у Пчињском округу од канцера оболи између 70 и 100 људи

На годишњем нивоу у Пчињском округу са канцером се суочи између 70 и 100 људи, изјавио је Коста Здравковић начелник Дневне онколошке болнице . Циљ је да укажемо на значај превентивних прегледа .

Имajући у виду висoку вeрoвaтнoћу излeчeњa, прeживљaвaњa и бoљи квaлитeт живoтa oбoлeлих , важно је да се скрeне пaжња нa знaчaj рaнoг oткривaњa канцера, рекао је др Коста Здравковић начелник Дневне онколошке болнице у Врању. Новооболелих је између 200 и 250 људи годишње, а тај просек у Врању је чак мањи него на републичком нивоу.

Подаци говоре да ће током живота један од пет мушкараца и једна од шест жена оболети од рака, а један од осам мушкараца и једна од једанаест жена ће умрети од неког облика малигне болести.

Подели: