Новоименована председница Савета за безбедност саобраћаја на територији Врања Зорица Јовић

На седници Градског већа за председницу Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања именована је председница Скупштине Зорица Јовић, док је за заменика председника именован Саша Пешић руководилац Службе за инвестиције и грађевинско земљиште.

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, локалне самоуправе су у обавези да успоставе локална тела за безбедност саобраћаја у циљу координације активности које се предузимају у области безбедности саобраћаја, на локалном нивоу.

Локалне самоуправе реализују годишње планове за безбедност саобраћаја на својим територијама, у складу са приоритетима Акционог плана за безбедност саобраћаја.

Подели: