Апел грађанима да се придржавају прописаних мера заштите од пожара

Канцеларија за ванредне ситуације Градске управе упозорава све грађане, а посебно пољопривредне произвођаче жита, да у периоду жетвених радова на пале стрништа, а да лако запаљиве течности, горива и друге материје правилно ускладиште, како би био обезбеђен одређени ниво пожарне сигурносте и како би се избегле евентуалне последице. Такође, упозоравају се излетници да не ложе ватру на отвореном простору поред шума и места обраслих травом и ниским растињем.

Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака забрањено је Законом о заштити од пожара (члан 50). Такође, забрањено је ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним, видно обележеним местима. Лице које је изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом. Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара. Уколико се утврди да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање жетвених остатака, газдинство губи право на подстицајна средства у пољопривреди, у периоду од три године. Из Канцеларије за ванредне ситуације апелују  на грађане да уколико уоче пожар одмах обавесте ватрогасну јединицу на број 193 и пруже јасне информације о својој локацији, као и о тачној локацији пожара.

Извор: Градски сајт

Подели: