Расписан Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе

Градско веће расписало је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2024. годину. Циљ расписивања конкурса је да се обезбеде финансијски услови за реализацију пројеката који доприносе неговању и развоју културне традиције, стварању нових и савремених вредности и афирмацији стваралаца, носилаца и организатора, односно развоја средине у целини.

Средства намењена за финансирање/суфинансирање пројеката у износу од 6.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Града Врања за 2024. годину (Службени гласник града Врања“, број: 3/24). Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 2.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (самостални уметник, самостални стручњак у култури, самостални извођач културних програма  и самостални сарадник у култури), осим установа културе чији је оснивач град Врање  и које се финансирају из буџета града Врања.

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само за једну област за финансирање или суфинансирање пројекта. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Резултати конкурса биће објављени на званичном сајту града, најкасније 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријава се подноси на пријемном образцу који је саставни део конкурса и може се преузети са званичног сајта Града Врања www.vranje.org.rs.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса  на званичном сајту града, закључно са 28.03.2024.

Пријаве пројеката слати на адресу:

Град Врање, Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и информисање, улица Краља Милана бр. 1, 17500 Врање, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе  за 2024. годину“ или предајом у Услужни центар  Градске управе, на шалтеру број 1 – Писарница.

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Контакт особа за додатне информације Вида Стојановић, самостални саветник у Одсеку за Образовање, културу, спорт, омладину и информисање.

Контакт телефон: 017/421-029.

Извор: Градски сајт

Подели: