Саопштење Вишег јавног тужилаштва у Врању

Због правилног и тачног информисања  јавности, а посебно поводом издатог саопштења Повереништва “ЗА НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ У ВРАЊУ“ од  7. 6.2024 године,  Више јавно тужилаштво у Врању, сматра неопходним да изда следеће саопштење:

-Ценимо и сматрамо добронамерним свако интересовање јавности, медија и политичких организација  за рад јавнотужилачких организација у Врању и у Пчињском округу.

Међутим, како одређена саопштења, објаве на друштвеним мрежама не би у јавности креирала погрешно сагледавање одређених догађаја, сматрамо да је неопходно да кроз ово обраћање пружимо приказ релевантих процесних овлашћења Вишег јавног тужилаштва.

У складу са прописима, Више јавно тужилаштво у Србији, па и у Врању поступа по својој стварној и месној надлежности.

У погледу стварне надлежности, тужилаштво исту заснива према одредби члана 25. Закона о уређењу судова ( Сл. гласник РС број 10 /23).

Према наведеној одредби Виши суд, па самим тим и Више јавно тужилаштво које поступа пред тим судом надлежно је  за кривична дела за које је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година, као и за тачно побројана кривична дела  која због свог заштитног објекта су од значаја су, али су предвиђеном казном затвора мањом од 10 година.

Тако је  Више јавно тужилаштво надлежно за поступање због  кривичног дела НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА,  али само за радњу описану у члану 246. став 1. КЗ, јер је за овакав облик дела прописана казна затвора од 3 до 12 година.

Појашњења ради, за ово дело поступаће Више јавно тужилаштво када је осумњичени неовлашћено производи, прерађује, продаје или нуди на продају, држи или преноси,посредује у продаји или куповини супстанце проглашене опојним дрогама.

Али, указујемо да у погледу заснивања надлежности од значаја је количина опојне дроге, ако се ради о мањој количини за сопствену потребу и слично, осумњичени може одговарати за кривично дело Неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а. Кривичног законика.

У тој групи постоји и кривично дело Омогућавање уживања опојних дрога из члана 247. КЗ.

За кривична дела из члана 246а. и 247. и одређене облике кривичног дела из члана 246. Кривичног законика стварно је надлежно ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО, јер се ради о запрећеним казнама затвора до 10 година.

Такође, смо дужни да поучимо јавност, да је основна дужност јавног тужиоца гоњење учиниоца кривичног дела, а да је откривање извршиоца и кривичних дела  у надлежности пре свега полиције.

Користимо прилику и да информишемо јавност, да су 10.5.2023 године ступили на снагу прописи који регулишу рад јавног тужилаштва, донети у складу са последњим уставним променама.

Новим законским решењима повећана је самосталност некада заменика, а сада по новим одредбама ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА, док су овлашћења главних јавних тужиоца, као руководиоца знатно сужена и строго дефинисана.

Стога, конкрето прозивање Вишег јавног тужилаштва у Врању за непоступање поводом објављеног снимка и актера-наводног локалног функционера  је тенденциозно, ствар погрешне перцепције и лично мотивисаних разлога.

Више јавно тужилаштво није имало законског основа да предузима било коју радњу из напред наведених разлога.

Стојимо на располагању, као и до сада свим заинтересованим медијима, грађанима у погледу пружања информација о раду јавног тужилаштва, која као такве не угрожавају кривични поступак и не повређују законом загарантована права осумњичених лица – стоји у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Врању

 

 

 

 

Подели: