Посебни колективни уговори за Јавна предузећа у комуналној делатности града Врања

На иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије, покренут је преговарачки поступак за закључење Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности града Врања.  Градоначелник др Слободан Миленковић, прихватио је иницијативу Синдиката и оформио преговарачки тим који је учествовао у изради коначног предлога Уговора.  Након конструктивних преговора, постигнут је договор,  па се приступило потписивању Колективног уговора. Он ће бити основ за потписивање Појединачних колективних уговора на нивоу сваког јавног предузећа на територији града Врања.

Подели: