Одборници усвојили Одлуку о завршном буџету града Врања

На 5. седници градског парламента, којом председава председница Скупштине Зорица Јовић, између осталог, усвојена је Одлука о завршном рачуну града Врања за 2023. годину. У изјави за градски сајт, Ненад Тасић, руководилац Одељења за буџет и финансије, истакао је да је у односу на планирани, буџет реализован чак 95%. ,,Укупно остварени приходи и примања у буџету града Врања са пренетим средствима из претходе године износе 3.603.401.000,00 динара, док су укупни текући расходи 3.465.994.000,00 динара. У 2023. години остварен је суфицит у износу од 115.254.000,00 динара. Од тога 62 милиона динара су средства наменског карактера опредељена за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми, поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом, за исплату ПДВ-а на име реконструкције Здравственог центра као и за финансирање водоводне мреже у Индустријској зони Бунушевац, док су преостала средства у износу од 54 милиона динара, као вишак прихода, пренета у 2024. годину. Укупно остварење прихода је на 95% у односу на планирана средства, а остварење расхода је на 92%“, рекао је руководилац Одељења за буџет и финансије Ненад Тасић.

Извор: Градски сајт
Подели: