Расписан Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације

Градско веће расписало је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Врања за 2024. годину.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

-замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
-постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору
-постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице
-замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
-уградња топлотних пумпи
-замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
-уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде
-уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;
-Израда техничке документације према важећој законској регулативи.

 

Укупнa бесповратна средства која град Врање заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 16.400.000,00 милиона динара.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2024 године.

Извор: Сајт града Врања

Подели: