Усвојен Програм изградње и уређења грађевинског земљишта у Врањској Бањи

Одржана је осма седница Скупштине Градске општине Врањска Бања на којој је разматрано шест тачака. Најважнија тема о којој је било речи односила се на изградњу и уређење грађевинског земљишта у јавној својини Градске општине Врањска Бања за 2017.

Проблеми које Врањска Бања има у погледу инфраструктуре су лоше стање појединих улица, атмосферска канализација и недостатак простора на православном и ромском гробљу. Очекује се реконтрукција моста у Kорбевцу и отварање балон сале са базеном у Врањској Бањи.

Три планирана пројекта чиме би се значајно побољшали услови живота у Врањској Бањи су: реконструкција дела Главне улице у дужини од 170 метара и претварање тог дела у шеталиште, изградња саобраћајнице поред Здравствене станице и изградња тротоара на потезу Железничка станица- Руднички пут у дужини од 1,5 км.

На седници је усвојена и Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању месних заједница на подручју Градске општине Врањска Бања, Извештај о раду Јавног предузећа “Управа Бање” за 2016. годину, Извештај о раду Општинског већа Градске општине Врањска Бања за 2016. годину и Извештај о раду Општинске управне јединице Градске општине Врањска Бања за 2016 годину.

Подели: