Скуп о искуствима у примени закона о приватном обезбеђењу

У великој сали скупштине Врања данас је одржан скуп на тему „Примена закона о приватном обезбеђењу и прва искуства у примени закона“ који је донешен 2013. године. Нови закон налази се у пуној примени од 1. јануара ове године, а процес лиценцирања започет је пре две године.

Организатори скупа су Удружење за приватно обезбеђење и Регионална привредна комора Лесковац у сарадњи са МУП како би се чула искуства корисника и пружаоца услуга.

Други ефекат примена закона је да наручилац услуга има обавезу ангажовања лиценциране фирме и радника, а уговор о томе мора да се достави МУП, па је за све пратеће радње пођеднако одговоран и корисник.

Тема састанка била је дискусија и излагање о Правилнику о техничкој заштити. МУП је усвојило досадашње примедбе Удружења за приватно обезбеђење и кренуло у процес прилагођавања Правнилника који се тренутно налази у завршној фази, а очекује се да ће нови Правнилник врло брзо бити донет.

Подели: