Потребна већа сарадња институција за заштиту жртава насиља у породици

Говорећи о насиљу у породично – партнерским односима, цивилни сектор у Врању сматра да су уочљиве системске грешке које се понављају код надлежних институција што доводи до тога да починилац овог кривичног дела буде у положају да поново науди жртви која је претрпела насиље, које се неретко завршава и убиством.

Подели: