Редовне контроле хране и воде – одлука руководства Града

На састанку руководства града, којим је председавао заменик градоначелника Врања Ненад Антић, са представницима градских и републичких инспекцијских служби и Завода за јавно здравље, разговарало се о анализама воде са јавних чесама, затим у сеоским школама и амбулантама, као и млечних производа.

Како су испитивања показала неисправност, а у циљу заштите здравља људи, закључено је да се перманетно обављају контроле и јавност редовно обавештава. Једна од мера биће и ригорозна контрола продаје млека и млечних производа ван пијачног простора, и санкционисање продаваца.

Онима који не поседују млечну карту биће забрањена продаја. Школске установе у сеоским срединама у обавези су да 15 дана пре почетка наставне године повере надлежној установи да изврши анализу воде за пиће. Када је реч о јавним чесмама, поред оних где је вода у хемијском и бактериолошком погледу неисправна за пиће, постављена су упозорења.

Подели: