Стварање дигиталних локалних скупштина

У Новом Саду се одржава дводневна конференција под називом “Стварање дигиталних локалних скупштина“, у чијем раду учествују председник и секретар Скупштине града Врања, др Дејан Тричковић и Марко Тричковић.

Циљ овог скупа је да се прикаже како дигиталне технологије и друштвене мреже доводе до значајних промена у окружењу и културном миљеу скупштина на локалном нивоу. Идеја конференције јесте да се постави платформа за сарадњу у циљу размене искустава и сарадње на промовисању принципа транспарентности и одговорног управљања. Конференцију заједнички организују град Нови Сад, Скупштина Новог Сада и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, у оквиру пројекта “Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза”.

Подели: