Дијагностика гравидитета и стерилитета у Ветеринарској станици Бујановац

Ветеринарска Станица Бујановац набавила је савремена дијагностичка средства и опрему у сарадњи са најбољим стручњацима из ове области у земљи, а све у циљу ране дијагностике гравидитета и стерилитета ради одржавања високе производње млека.

Савремено говедарство представља континуирану производњу великих количина млека током године. У 21. веку власници очекују и траже од својих ветеринара специфичну процену репродуктивног статуса њихових животиња, тј. дијагнозу раног гравидитета, преживљавање фетуса и активност јајника – лечење стерилитета.

 

Подели: