Крећу пријаве за принудну управу

У циљу унапређења области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре је усвојен Закон о становању и одржавању зграда. Упис у Регистар је законска обавеза свих стамбених заједница у складу са чланом 16. Закона. Закон прописује рок од шест месеци од успостављања Регистра као период прилагођавања у ком су стамбене заједнице биле у обавези да организују управљање у својим зградама и изаберу управника или професионалног управника и потом се упишу у Регистар. Регистар стамбених заједница је успостављен и почео је са радом 12. јуна 2017. године, тако да је период од шест месеци истекао 12. децембра 2017. године, након чега су се стекли услови да се приступи инспекцијском надзору.

Уколико надзирани субјекат (стамбена заједница) не поступи по налогу решења инспектора и без одлагања, а најкасније 5 дана од истека рока из решења, не поднесе пријаву за регистрацију стамбене заједнице, комунални инспектор у том случају подноси пријаву за увођење принудне управе органу јединице локалне самоуправе или градске општине.

На територији града Врања постоје 210 стамбених заједница. Комунална инспекција града Врања је извршила инспекцијски надзор у скоро свим стамбеним заједницама у Врању и Врањској Бањи, сачинила и доставила записнике и решења за нерегистроване стамбене заједнице у складу са законом. На основу наложених мера из записника или решења Комуналних инспектора у Регистар стамбених заједница града Врања до сада је уписано 142 стамбених заједница и тај број се свакодневно увећава.

Почетком маја месеца истичу рокови за регистрацију стамбених заједница након чега ће комунални инспектори подносити пријаве надлежном органу за увођење принудне управе.

 

Подели: