Пројектом “Помоћ у кући за стара лица“ ангажовано 16 геронтодомаћица

Започета је реализација тромесечног пројекта “Помоћ у кући за стара лица“, а за рад на пројекту ангажовано је 16 жена са евиденције Националне службе за запошљавање, које су након акредитованог програма обуке почеле са пружањем услуге. Програмским активностима обухваћено је 64 старих лица са територије града Врања.

Независни консултант Томас Васер је приликом недавне посете Центру за развој локалних услуга социјалне заштите извршио евалуацију пројеката који финансира УНДП и похвалио то што су овим пројектом остварена два циља: ангажована су незапослена лица из категорије теже запошљивих и пружена је помоћ старим особама.

Овај пројекат настао је на основу Уговора о микро-капиталној донацији, закљученог између УНДП-а и Центра за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању.

Подели: