Конкурс за доделу средстава у пољопривреди

Градско веће дало је сагласност о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години на територији града Врања. Право да се пријаве имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Средства за подстицање развоја пољопривреде могу да се користе као финансијска подршка у унапређењу и проширењу пољопривредне производње за инвестирање. То се односи на набавку приплодних грла, подизање нових производних засада воћака и винове лозе, набавку опреме за наводњавање воћарских и виноградарских засада, набавку опреме за пчеларство, бушење бунара, суфинансирање камата за пољопривредне кредите и регрес за репродуктивни материјал. За ове намене из буџета града издвојено је 16,4 милиона динара.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Града Врања.

Подели: