Сутра седница Градског већа

У петак, 17. августа, биће одржана 133. седница Градског већа. Чланови Већа разматраће, између осталог, Нацрт Одлуке о приступању изради Нацрта Статута Града Врања и именовању Kомисије за израду Нацрта Статута Града Врања, Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, Предлог Правилника о измени Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу  у 2018. години, Предлог Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора у јавној својини  прикупљањем писаних понуда, Предлог Решења о образовању Организационог одбора за реализацију Манифестације „Пчеларски сајам југоисточног Балкана“, као и Предлог Решења о образовању Организационог одбора за реализацију Првог међународног филмског фестивала „Мост“.

 

 

Подели: