Сутра седница Градског већа

У понедељак 17. септембра, биће одржана 138. седница Градског већа на којој ће између осталог бити разматран нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације у насељу Доњи Асамбаир, као нацрт Решења о отуђењу у новцу, јавног грађевинског земљишта у својини Града Врања, ради исправке граница суседне катастарске парцеле. Већници ће се такође изјаснити и о нацрту Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Врања непосредном погодбом и нацрту Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права својине на грађевинском земљишту из јавне својине града Врања без накнаде, непосредном погодбом.

На седници ће бити разматран и нацрт Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Врања за 2018. годину, као и предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених паса на територији Града Врања. Почетак седнице је заказан за 9 сати.

Подели: