ЗЗЗЈ Врање обележио јубилеј – 90 година постојања и рада

Свечаном академијом у сали Дома Војске, Завод за јавно здравље Врање обележио је јубилеј – 90 година постојања и рада .

Завод за јавно здравље Врање је следбеник Дома народног здравља који је основан 1928. године решењем бана Моравске бановине тадашње Краљевине Југославије. Уредбом Министарства народног здравља Краљевине Југославије је била регулисана делатност Дома народног здравља у Врању који је у свом саставу имао и бактериолошко-епидемиолошко и хигијенско одељење са задатком спречавања, сузбијања и лабораторијске дијагностике заразних и паразитарних болести, хигијенизације школских средина, односно спровођења здравствено-просветног рада. Након Другог светског рата, решењем Министарства народног здравља Народне Републике Србијеорганизована је окружна санитарно-епидемиолошка станица, одвојена од осталих служби Дома народног здравља. Хигијенски институт народне Републике Србије је преко Савета за здравље и социјалну политику извршио реорганизацију санитарно-епидемиолошке станице, чиме је формиран Хигијенски Завод за подручје Врањског округа 1953. године. Хигијенски Завод је своју делатност у овом периоду проширио са делатношћу хемијске лабораторије, санитарне технике и ветеринарским одсеком. Године 1961. извршена је трансформација Хигијенског Завода у Завод за здравствену заштиту који је добио функцију државне установе за обављање свих облика превентивне медицинске делатности од општег друштвеног интереса.

 

Подели: