Колективни уговор за раднике локалне самоуправе

У Градској управи потписан jе Kолективни уговор код послодавца, за све запослене у органима Града Врања и Градске општине Врањска Бања.

Kолективни уговор потписали су руководиоци Градске управе, Скупштине града, Градског правобранилаштва и Управе Градске општине Врањска Бања, уз сагласност градоначелника и председника ГО Врањска Бања и председника Синдикалне организације новог самосталног синдиката Управе Врање.

Градско руководство изразило је задовољство постигнутим степеном сарадње са представницима новоосноване синдикалне организације и конструктивним предлозима који су имплементирани у текст новог Kолективног уговора.

Према речима начелника Градске управе Душана Аритоновића, ово је само наставак једне добре сарадње са новим синдикалним представницима и пример добре праксе како треба да функционише и послује синдикат чији рад почива на начелима доброг синдикалног деловања и борбе за заштиту права запослених.

-Овим Kолективним уговором и градско руководство и запослени треба да буду задовољни, јер ће на најбољи могући начин бити заштићени интереси потписника – истакао је Аритоновић.

Градоначелник др Слободан Миленковић навео је да су у претходном периоду значајно унапређени поверење и одговорност запослених у свим службама Градске управе, као и њихов однос према грађанима. Председник Скупштине Дејан Тричковић изразио је задовољство и додао да је завршена израда обимног и важног документа, те да је од 2016. године осетно побољшана радна дисциплина и одговорност запослених.

Председник новоосноване синдикалне организације Марјан Марковић, напоменуо је да потписивање новог Kолективног уговора представља круну досадашње добре сарадње са начелником Градске управе и целокупним градским руководством.

-Желим да нагласим да нова синдикална организација од сада има механизме за још боље и организованије синдикално деловање и да ћемо наставити да посебну пажњу посвећујемо запосленима и њиховим породицама, чија смо права и социјалну сигурност обезбедили овим документом – рекао је Марковић.

Kолективни уговор закључен је на период од три године и ступа на снагу од дана потписивања.

Подели: