Обавештење Локалне пореске администрације

Локална пореска администрација Градске управе подсећа све пореске обвезнике да су били дужни да до 15. новембра измире све своје текуће и заостале обавезе из претходне године, по основу пореза на имовину и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Редовним и благовременим измирењем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата, као и поступак принудне наплате обвезницима који у целости или делимично нису измирили своје пореске обавезе. За сва спорна питања, порески обвезници се могу лично информисати у Градској управи у Одсеку локалне пореске администрације или путем телефона: 017/402-392, 402-397, 402-331.

Извор: Градски сајт

Подели: