Из градског буџета за културу у 2019. годину 5,5 милиона динара

Град Врање финансираће пројекте из области културе за 2019. годину. За ову намену из градске касе биће издвојено 5 милиона 500 хиљада динара.

Град Врање финансираће односно суфинансираће пројекте из области књижевног и музичког стваралаштва, ликовне и позоришне уметности, извођења музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма, културне делатности националних мањина, заштите, очувања и презентације нематеријалног наслеђа  и непокретног културног наслеђа, културне делатности особа са инвалидитетом и деце и омладине и кинематографије и аудио-визуленог стваралаштва. Право учешћа на конкурсу имају удружења која својим статутом имају дефинисано да се између осталог баве културом, самостални уметници и уметници.

 

 

 

Подели: