За понедељак, 11. фебруар, заказана седница Градског већа

У понедељак, 11. фебруара, биће одржана 155. седница Градског већа. Чланови Већа разматраће, између осталог, Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац, Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у Јавном предузећу “Урбанизам и изградња града Врања“, Нацрт Одлуке о локалном омбудсману Града Врања, Нацрт Одлуке о јавним расправама, Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о јавним признањима Града Врања, Предлог Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2019. години, Предлог Одлуке о утврђивању врсте материјалне подршке породици за новоређену децу у 2019. години, као и Предлог Решења о измени Решења о формирању Комисије за доделу новчане помоћи деци и омладини са територије града Врања, оболелој од малигнитета и других тешких болести.

На дневном реду биће и Нацрт Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, са Финансијским планом, Текст јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања за производњу медијских садржаја намењених телевизији и Текст јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања за производњу медијских садржаја за радио, интернет и штампане медије и новинске агенције у 2019. години, као и Предлог Решења о именовању Комисије за доделу средстава за финансирање пројеката из области културе на територији града Врања за 2019. годину.

Биће разматрани и Предлог Решења о образовању Комисије за издавање одобрења за обављање такси превоза и лимо сервиса на територији града Врања, Предлог Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана у области пољопривреде у циљу заштите пољопривредних ресурса од елементарних непогода на територији града Врања, Текст јавног позива за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма удружења у области пољопривреди ради заштите пољопривредних ресурса од елементарних непогода из буџета града Врања за 2019. годину, као и Предлог Одлуке за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада у 2019. години.

извор: Градски сајт

Подели: