Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Град Врање расписао је оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града. Понуде се могу достављати до 6. 8. 2019. године до 12 часова. Увид у документацију, која садржи графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити на сајту града (http://www.vranje.org.rs/dokumenta.php?id=8012 ) и у згради Градске управе града Врања, канцеларија бр. 37 улица Краља Милана број 1, 1. спрат, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Додатне информације могу се добити на број телефона: 017/ 402-348.

Подели: