У понедељак, 14. октобра, седница Градског већа

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић сазвао је за понедељак, 14. октобар, 184. седницу Градског већа на којој ће, између осталог, бити разматрани Правилници о организацији и систематизацији радних места у јавним установима Историјски архив ,,31. јануар“, Туристичке организације Врање и Народног музеја Врање.

На дневном реду је и Извештај о извршењу буџета града Врања за период од 01. јануара до 30. септембра 2019. године, као и Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Градске управе града Врања. Већници ће се изјаснити и о Нацрту одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на грађевинском земљишту из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Врања, без накнаде, непосредном погодбом.

Такође, биће разматран и Нацрт решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Извештај комисије за доделу подстицајних средстава из буџета града Врања и Предлог решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Града Врања.

Извор: Градски сајт

Подели: