Измењена и допуњена одлука о организацији Градске управе града Врања

На седници Градског већа усвојени су, између осталог, Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Градске управе града Врања и Извештај о извршењу буџета града Врања за период од 01. јануара до 30. септембра 2019. године. Разматрано је укупно 26 тачака.

Градски већник Бојан Костић изразио је задовољство због постигнутих резултата у финансијској сфери у претходном периоду, који су, како је истакао, резултат финансијске дисциплине и доследности. Без подршке Владе Републике Србије и председника Александра Вучића, градоначелника Врања др Слободана Миленковића, народног посланика Славише Булатовића и председника ГО Врањска Бања Драгана Сентића, не бисмо остварили овако добре резултате.

Усвојени су Правилници о организацији и систематизацији радних места у јавним установима Историјски архив ,,31. јануар“, Туристичке организације Врање и Народног музеја Врање, као и Нацрт одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на грађевинском земљишту из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Врања, без накнаде, непосредном погодбом.

Подели: