Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта

Kомисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Врања, расписала је Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Врања за 2020. годину. Сва документација која се доставља у складу са Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“. Захтев се подноси Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу: Одељење за привреду, економски развој и грађевинско земљиште, Градска управа града Врања.

Подели: