Бројне активности на побољшању услова за рад у ОШ “Предраг Девеџић” у Врањској Бањи

У ОШ “Предраг Девеџић” у Врањској  Бањи свакодневно се ради на побољшању услова за рад и успешно обављање образовноваспитног процеса.

У претходном периоду у школи је комплетно замењен школски намештај у свим учионицама, захваљујући подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако и подршци локалне самоуправе. Такође, у ОШ “Предраг Девеџић” у Врањској Бањи изведени су радови на санирању пукотина на зидовима и плафону фискултурне сале као и у школској кухињи.

Најновије активности на побољшању услова за боравак и рад у школи извoдe се ових дана, реч је о замени измењивача топлоте, с обзиром на то да се школа греје путем топле бањске воде. ЈП “Управа Бање” помогло је на чишћењу канала. Ускоро се очекује завршетак радова на замени измењивача топлоте.

Подели: