Сарадња Владичиног Хана и Ћустендила – развој туристичких потенцијала уз помоћ Европске уније

У склопу реализације пројекта „Нове могућности за одржив туризам у селима“ који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија (број програма CCI 2014TC16I5CB007) настављене су заједничке активности учесника пројекта из Србије и Бугарске.

Овога пута, повод за заједничко дружење и размену искустава био је традиционални фестивал „Видовдански дани“, који је ове године одржан од 26. до 28 јуна. У овом периоду у Владичином Хану боравила су 23 учесника пројекта из општине Ћустендил – Република Бугарска, с обзиром на то да се пројекат спроводи у сарадњи између Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан и Регионалне Занатске коморе из Ћустендила која је водећи партнер.

Осим посете самом фестивалу и учешћа у бројним фестивалским активностима, ово је била и прилика да посетиоци из Бугарске упознају знаменитости наше општине и њене туристичке потенцијале, а посебно села која су обухваћена реализацијом пројекта.

Ове године фестивал се одржава у много бољим условима него раније, јер је у оквиру пројекта набављена музичка опрема у вредности од 12.500 евра. Фестивал је био и прилика за дружење и боље упознавање гостију домаћина.

 

ПРОЈЕKАТ „Нове могућности за одржив туризам у селима“ СУФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА KРОЗ ИНТЕРЕГ –ИПА ПРОГРАМ ПРЕKОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСKА-СРБИЈА.

Фото: лого програма

Лого: застава Европске уније

 

 

 

 

 

За садржај ове објаве је одговоран Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Подели: